Zmiana adresu korespondencyjnego spółki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. adres korespondencyjny spółki Dataqualis Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Puławskiej 145, 02-715 Warszawa to:

Dataqualis Spółka Akcyjna
Ul. Puławska 145
02-715 Warszawa

Dotychczasowy adres korespondencyjny, tj.
Dataqualis Spółka Akcyjna
Ul. Twarda 44
00-831 Warszawa
przestaje obowiązywać. Uprzejmie proszę o kierowanie korespondencji na wyżej wymieniony, aktualny adres.

Pozostałe dane rejestrowe i adresowe spółki, jak również adresy mailowe i telefony pracowników nie ulegają zmianie.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. adres korespondencyjny spółki Dataqualis Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Puławskiej 145, 02-715 Warszawa to:

Dataqualis Spółka Akcyjna
Ul. Puławska 145
02-715 Warszawa

Dotychczasowy adres korespondencyjny, tj.
Dataqualis Spółka Akcyjna
Ul. Twarda 44
00-831 Warszawa
przestaje obowiązywać. Uprzejmie proszę o kierowanie korespondencji na wyżej wymieniony, aktualny adres.

Pozostałe dane rejestrowe i adresowe spółki, jak również adresy mailowe i telefony nie ulegają zmianie.