Zarządzanie informacją

Archiwizacja poczty elektronicznej

Tworzymy coraz więcej informacji. Wysyłamy coraz więcej maili. Otrzymujemy coraz więcej wiadomości. To co może być trudne do ogarnięcia dla użytkowników, jest po wielokroć bardziej problematyczne dla osób zarządzających infrastrukturą informatyczną i procesami biznesowymi. Zobacz jak odciążyć systemy poczty elektronicznej i zapewnić użytkownikom dostęp do archiwalnych danych.

Wsparcie dla procesów eDiscovery

Regulacje branżowe, krajowe i międzynarodowe nakładają na organizacje coraz więcej obowiązków w obszarze zapewnienia kontroli, niezaprzeczalności i rozliczalności przetwarzania danych. Jednym z najbardziej obciążających aspektów jest archiwizacja poczty elektronicznej i konieczność wyszukiwania w niej danych na potrzeby audytowe i procesowe. Poznaj rozwiązania, dzięki którym znajdziesz igłę w stogu siana w ciągu minut, a nie dni.

Raportowanie w skali przedsiębiorstwa

Środowisko informatyczne dzisiejszego przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu znajduje się w chmurze, często więcej niż jednej. Rośnie szybko, jest pofragmentowane, czasem przytłaczająco skomplikowane. Osoby odpowiadające za nie stają codziennie przed pytaniami – czy dane są odpowiednio zabezpieczone? czy mogą i czy powinny być skasowane? czy można je składować efektywniej i ekonomiczniej? Sprawdź jak uzyskać kompletny, przejrzysty obraz danych w środowisku fizycznym, wirtualnym i chmurze.

Analiza wykorzystania danych

Analiza wykorzystania plików przechowywanych w środowisku informatycznym firmy to zwykle syzyfowa praca. Możesz jednak wykorzystać zautomatyzowane rozwiązanie, które wykona większość pracy, prezentując wyniki badania w szybki i przejrzysty sposób.