Zarządzanie ciągłością działania

Odporne środowisko

Dynamiczne zmiany są obecnie nieodłącznym elementem działania każdego przedsiębiorstwa. Jeśli realizują one swe zadania przy dużym udziale służb i systemów informatycznych, IT musi podążać tuż za biznesem. Tu nie ma czasu na kompromisy. W takiej sytuacji klasyczne rozwiązania wysokiej dostępności to za mało. Rozwiązaniem jest odporne IT, które wynosi dostępność biznesu na poziom do niedawna uważany za abstrakcyjny.

Chmura - czyli tam i z powrotem

Migracja do chmury może być kosztowna i wyczerpująca, zależnie od zróżnicowania i złożoności procesów obciążenia pracą (workload) i wielkości danych. Dodatkowym problemem jest narzucane przez dostawców chmury korzystanie wyłącznie z ich usług (vendor lock-in). Sprawdź jak możesz czerpać z zalet wielochmurowości wykorzystując zautomatyzowane rozwiązania, umożliwiające migrację do chmury, pomiędzy chmurami i z chmury.

Wysoka dostępność

Zapewnienie wysokiej dostępności środowisk informatycznych i aplikacji to podstawowa funkcja planów ciągłości działania. Miks środowisk fizycznych i wirtualnych, wielowarstwowych aplikacji standardowych i niestandardowych, indywidualnych baz danych, różnych systemów operacyjnych – to jest miejsce, gdzie z powodzeniem możesz wykorzystać nasze rozwiązania.