Zaprojektowane z myślą o dużych, złożonych i wrażliwych na zgodność organizacjach, nasza niezrównana wydajność i funkcjonalność zapewnią usprawnioną, dostosowaną i bezbłędną migrację do platformy Microsoft 365.

Wykorzystujemy wiodące na rynku rozwiązanie do migracji, Transvault Migrator, które usprawnia i zarządza najtrudniejszymi migracjami do platformy Microsoft 365.

Migracja na platformę Microsoft 365 nigdy nie była łatwiejsza dla Twojego przedsiębiorstwa. Nasze usprawnione rozwiązanie do migracji archiwów poczty e-mail nie tylko zminimalizuje wpływ na bieżące procesy biznesowe, ale także obniży koszty dotychczasowej infrastruktury, umożliwiając przedsiębiorstwu szybsze uzyskanie zwrotu z inwestycji z platformy Microsoft 365.


Klienci korzystający z Transvault Migrator do migracji na platformę Microsoft 365 mogą bezproblemowo wykazać należytą staranność w zakresie zarządzania danymi i standardów zgodności

  • Bezpośrednie, kompleksowe migracje bez pośrednich formatów lub systemów pośrednich, które mogłyby generować ryzyko manipulacji danymi.
  • Natychmiastowe ustalanie prawnych okresów przechowywania (legal hold) i retencji w miarę postępu migracji użytkowników.
  • Migracja danych byłych pracowników i odzyskanie licencji Microsoft zgodnie z najlepszymi praktykami Microsoft.
  • Wysyłanie precyzyjnych aktualizacji statusu migracji do kluczowych interesariuszy.
  • Tworzenie szczegółowych audytów i raportów, dające pewność, że wszystko zostało pomyślnie dostarczone do platformy Microsoft 365.

Transvault był pierwszym i pozostaje głównym dostawcą rozwiązania do wykonywania największych i najtrudniejszych migracji archiwów poczty e-mail na świecie. Dzięki ponad 16-letniemu doświadczeniu i potwierdzeniu w ponad 2950 projektach na całym świecie możesz nam zaufać.

Rozwiązanie dla praktycznie wszystkich istniejących platform, usług i urządzeń do archiwizacji lokalnych i w chmurze, z naciskiem na wydajność, bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

Nasze usprawnione usługi migracji archiwów poczty e-mail platformy Microsoft 365 nie tylko zminimalizują wpływ na bieżące procesy biznesowe, ale także szybko obniżą koszty dotychczasowej infrastruktury i umożliwią przedsiębiorstwu rozpoczęcie uzyskiwania zwrotu z inwestycji w platformę Microsoft 365.

Migracja systemów archiwizacji poczty do Microsoft 365


Migracja plików PST do Microsoft 365

Pliki PST mogą znajdować się dosłownie w każdym miejscu infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, a ich zawartość jest najczęściej nieznana. To sprawia, że walka z PST jest bardzo złożonym zadaniem, wymagającym znacznej „mocy” i zaawansowanej funkcjonalności. Migracja plików PST na Microsoft 365 za pomocą Transvault może wyeliminować te problemy.
Możemy przeprowadzić migrację Twoich plików PST zgodnie z polityką Twojego przedsiębiorstwa i potrzebami biznesowymi.


Wyzwanie, przed którym stoisz, jeśli chcesz przeprowadzić migrację journalingu, polega na tym, że platforma Microsoft 365 nie zapewnia konwencjonalnej skrzynki pocztowej dziennika. Na szczęście Transvault oferuje szereg opcji związanych z przyszłością journalingu oraz archiwum journalingu..
Rozwiązanie Transvault, opracowane we współpracy z firmą Microsoft, oferuje unikatową usługę, która jest jedynym rozwiązaniem o zerowym ryzyku migracji archiwum journalingu na platformę Microsoft 365

  • Kompletne dane, w pełni dostępne dla dalszych procesów eDiscovery
  • Proces jest zbieżny z modelem zgodności firmy Microsoft i zasadami licencjonowania skrzynek pocztowych
  • Dokładnie zorganizowane w indywidualne skrzynki pocztowe audytorów (custodians), aby upewnić się, że wszystkie wymagane regulacjami skrzynki pocztowe zostały uwzględnione w ramach przyszłych działań w zakresie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
  • Bezpiecznie i niezawodnie przenoszone, z pełną i możliwą do wykazania integralnością

Migracja journalingu do Microsoft 365