Relacje inwestorskie

Data

Wydarzenie

29 września 2020

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30 września 2020

Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunku papierów wartościowych

30 września 2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji

Treść wezwania

Do 30 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji

Treść wezwania

Do 30 listopada 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji

Treść wezwania

Do 30 grudnia 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji

Do 1 lutego 2021

Piąte, ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji 

Do 1 marca 2021

Ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy