Relacje inwestorskie

Data

Wydarzenie

Pierwsza połowa 2020

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Do 29 maja 2020

Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Do 30 czerwca 2020

Rozpoczęcie procesu dematerializacji akcji