Dataqualis, 3…2…1…START!

20 września 2017 roku została podpisana umowa powołująca do życia spółkę Dataqualis S.A. Akcjonariuszami są osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku IT, mające ambicję i determinację do prowadzenia firmy łączącej klientów z zaawansowanymi technologiami.

Dataqualis to firma kreująca i wdrażająca rozwiązania informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Korzystając z wieloletniego, popartego licznymi certyfikatami doświadczenia swoich konsultantów, specjalizuje się w dostarczaniu systemów do zarządzania danymi, archiwizacji danych, wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup), zarządzania środowiskami wirtualnymi oraz analityki biznesowej. Rozwiązania te tworzone są w oparciu o technologię takich producentów jak Veritas, VMware, TransVault czy Microsoft. Myślą przewodnią Dataqualis jest kreowanie metod i narzędzi wspomagających użytkowników w zrozumieniu i właściwej ocenie posiadanych przez nich danych, a następnie w zarządzaniu nimi w odpowiedni i efektywny sposób.